Matura Shtetërore 2021

QSHA
Matura Shteterore 2021

Paketë informuese, MSH 2021

Skema vlerësimi dhe zgjidhje, MSH 2021

Teste dhe skema e vlerësimit, D3

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, skema e vlerësimit, MSH 2021.

Matematikë, skema e vlerësimit, MSH 2021

Provimi me zgjedhje, skema e vlerësimit, MSH 2021

Rezultatet e provimeve, MSH 2021

Rezultatet, MSH 2021

Rezultatet, MSH 2021, sesioni i dytë