Matura Shtetërore 2024

Modele Testesh, MSH 2024

Skema vlerësimi dhe zgjidhje, MSH 2024

Gjuhë e huaj (D3), skema e vlerësimit

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (D1), skema e vlerësimit

Paketa informuese Matura Shtetërore 2024