Matura Shtetërore 2023

QSHA
Matura Shteterore 2023

Modele Testesh, MSH 2023

Skema vlerësimi dhe zgjidhje, MSH 2023

Gjuhë e huaj (D3), skema e vlerësimit

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (D1), skema e vlerësimit

Matematikë, skema e vlerësimit, MSH 2022

Provimi e lëndës me zgjedhje, skema e vlerësimit

Rezultatet e provimeve, MSH 2023

Rezultatet, MSH 2023, Sesioni i dytë

Rezultatet, MSH 2023