Matura Shtetërore 2022

QSHA
Matura Shteterore 2022

Paketë informuese, MSH 2022

Modele testesh, MSH 2022

Skema vlerësimi dhe zgjidhje, MSH 2022

Gjuhë e huaj (D3), skema e vlerësimit

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (D1), skema e vlerësimit

Matematikë, skema e vlerësimit, MSH 2022

Provimi e lëndës me zgjedhje, skema e vlerësimit, MSH 2022

Skema vlerësimi dhe zgjidhje, MSH 2022

Rezultatet, MSH 2022