Provimet e Shtetit

Kalendari i zhvillimit të Provimit të Shtetit dhe Portalit Sezoni Mësuesi XIX dhe listat emerore

  1. Njoftim për Aplikimin për Regjistrim në Provimin e Shtetit në Profesionin e Rregulluar të Mësuesit Sezoni XIX
  2. Faturat për arkëtim për Provimet e Shtetit
  3. Adresa e QSHA: Bulevardi Zhan D’Ark Nr 23 (ish godina e ATSH)

Kandidatët e interesuar, pjesëmarrës në provimin e shtetit për t’u pajisur me vërtetim, duhet të përdorin shërbimin “Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit”, në e-Albania, duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

Njoftim!

Kandidatët e interesuar, pjesëmarrës në provimin e shtetit për t’u pajisur me vërtetim, duhet të përdorin shërbimin “Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit”, në e-Albania, duke klikuar në linkun e mëposhtëm: