Shkarkoni Programin e PSH

Ushtrohuni me aplikacionin e Provimeve të Shtetit

Programi i mëposhtëm duhet të hapet në një kumpjuter i cili ka si sistem operativ windows (jo në celular ose në kompjuterat apple). Programi është vetëm demostrativ (vetëm për tu ushtruar nga ana teknike me programin e provimeve të shtetit) dhe pyetjet janë ilustruese dhe jo domosdoshmërisht të sakta. Ky program përmban vetëm 50 pyetje dhe nuk ka pyetje të veçanta për secilin profesion/profil.