Rezultatet, MSH 2021, sesioni i dytë

Rezultatet e provimit, Gjuhë shqipe dhe letërsi, sesioni 2

Rezultatet e provimit, Matematikë, sesioni 2

Rezultatet e provimit, Gjuhë e huaj, sesioni 2

Rezultatet e provimit me zgjedhje, sesioni 2