Koordinatori

Çdo informacion në lidhje me QSHA dhe aktivitetin e saj ju e gjeni të përshkruar në programin e transparencës. Nëse ju nuk keni gjetur informacionin e kërkuar, mund të na kontaktoni në 4 forma komunikimi (në QSHA, elektronike, postare, telefon).
Koordinatori për të drejtën e informimit: Z. Agim Alia:

Kërkesa për informim në QSHA dhe procedura e përgjigjeve: