Jo Duhan

A+ A A-

Struktura e testit të gjuhës së huaj (provim i detyruar, D3)

- Anglisht

- Frengjisht

- Italisht

- Gjermanisht

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.