Jo Duhan

A+ A A-

Historiku

QKAVP

Qendra Kombëtare Arsimore e Vlerësimeve dhe Provimeve(QKAVP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.309, datë 12/02/2001.

Përgjegjësitë kryesore –Hartimi i testeve të provimeve kombëtare të standardizuara

 

AVA dhe APRIAL

Agjencia Qëndrore e Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve(AVA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.135, datë 14/03/2007

Agjencia e Pranimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë(APRIAL) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.503, datë 16/04/2008

Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore (AVA), Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik(APRIAL)

AKP

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1013, datë 10/12/2010

Përgjegjësitë kryesore – Matura Shtetërore, Pranimet në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik, Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.