Jo Duhan

A+ A A-

 

Ky Udhëzues do t’u shërbejë të gjithë kandidatëve të shpallur fitues në IAL-të Publike dhe Private, për procesin e regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë, në përputhje me Udhëzimin Nr. 15, datë 19.05.2017. Portali do të jetë i aksesueshëm nga data 29 Gusht 2017.

Video ilustruese

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.