Jo Duhan

A+ A A-

Publikohet Libri i Transparencës

Libri i Transparencës plotëson tërësisht kuadrin e informimit të saktë dhe të plotë të maturantëve/kandidatëve, dukuri që përshkon të gjithë proçesin e Maturës Shtetërore dhe të pranimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik (IALP) nëpërmjet sistemit Meritë Preferencë. Në Librin e Transparencës cdo maturant/kandidat gjen të gjithë elementët përberës të rezultateve të përfundimit të shkollës së mesme:

1- Mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme

2- Rezultatin e provimit të Letërsisë

.3- Rezultatin e provimit të Matematikës

4- Rezultatin e provimeve të dy lëndëve me zgjedhje

5- Preferencat e përzgjedhura prej tij në Formularin A2, për programet e studimit që ofrojne IALP-të për vitin akademik 2015-2016

Mbi bazën e elementëve të lartpërmendura, në libër janë publikuar dhe pikët e fituara nga secili maturant/kandidat për çdo preferencë të përzgjedhur prej tij/saj gjatë aplikimit online të formularit A2, të llogaritura këto në bazë të koeficentëve të miratuara nga MAS pas propozimeve të IALP-ve. Çdo maturant/kandidat, pas leximit në Librin e Transparencës të pikëve të grumbulluara nga ana e tij në secilin program studimi të përzgjedhur, si dhe pikëve të fituesve të fundit të publikuara tashmë në Web Site e Agjencisë Kombëtare të Provimeve (AKP) www.akp.gov.al dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) www.arsimi.gov.al, arrin të gjykojë se në cilën degë ka më shumë shance të fitojë.

Vëmë në dukje se për maturantët/kandidatët të cilët ndër preferencat e përzgjedhura kanë edhe programe studimi që parashikojnë zhvillimin e konkurseve, pikët për këto programe studimi do të dalin pas publikimit të rezultateve të konkurseve.

Kujdes: Kjo është mundësia fundit i konkurrentëve për saktësimin e të dhënave të tyre. Çdo konkurrent që ka plotësuar Formularin A2 është përgjegjës për të dhënat e tij, si edhe respektimin e afateve për përcjelljen e pasaktësive nëse ka të tilla.

Agjencia Kombëtare e Provimeve

Udhëzues për përdorimin e librit të transparencës

Formulari i korrigjimit të pasaktësive

Udhëzim për plotësimin e formularit të korrigjimit të pasaktësive

Libri i transparencës Berat

Libri i transparencës Bulqizë

Libri i transparencës Delvinë

Libri i transparencës Devoll

Libri i transparencë Dibër

Libri i transparencës Durrës

Libri i transparencës Elbasan

Libri i transparencës Fier

Libri i transparencës Gjirokastër

Libri i transparencës Gramsh

Libri i transparencës Has

Libri i transparencës Kamëz

Libri i transparencës Kavajë

Libri i transparencës Kolonjë

Libri i transparencës Korçë

Libri i transparencës Krujë

Libri i transparencës Kuçovë

Libri i transparencës Kukës

Libri i transparencës Kurbin

Libri i transparencës Lezhë

Libri i transparencës Librazhd

Libri i transparencës Lushnje

Libri i transparencës Malësi e Madhe

Libri i transparencës Mallakastër

Libri i transparencës Mat

Libri i transparencës Mirditë

Libri i transparencës Peqin

Libri i transparencës Përmet

Libri i transparencës Pogradec

Libri i transparencës Pukë

Libri i transparencës Sarandë

Libri i transparencës Shkodër

Libri i transparencës Skrapar

Libri i transparencës Tepelenë

Libri i transparencës Tiranë

Libri i transparencës Tiranë Qark

Libri i transparencës Tropojë

Libri i transparencës Vlorë

 

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.