Jo Duhan

A+ A A-

Skemë dhe zgjidhje, Biologji bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Biologji e thelluar

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi, Filozofi

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti A

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti B

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Spanjisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Turqisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Letërsi e thelluar, varianti A

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Kimi bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Kimi e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Matematikë e thelluar

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti B

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.