Jo Duhan

A+ A A-

Articles

Publikohet Libri i Transparencës

 

Libri i Transparencës plotëson kuadrin e informimit të saktë dhe të plotë të maturantëve/kandidatëve, përsa i përket procesit të Maturës Shtetërore dhe aplikimit në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Në Librin e Transparencës çdo maturant/kandidat gjen të gjithë elementet kryesorë përbërës të rezultateve të përfundimit të shkollës së mesme: 

1- Mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme sipas VKM nr. 346 dt 19.04.2017

2- Rezultatin e provimit të Letërsisë D1

3- Rezultatin e provimit të Matematikës D2

4- Rezultatin e provimit të Gjuhës së Huaj D3

5- Rezultatet e provimeve të dy lëndëve me zgjedhje

6- Preferencat e përzgjedhura prej tij në Formularin e Aplikimit në IAL në raundin e parë, për programet e studimit që ofrojnë IAL-të për vitin akademik 2017-2018.

 

Vëmë në dukje se për maturantët/kandidatët të cilët ndër preferencat e përzgjedhura kanë dhe programe studimi që parashikojnë zhvillimin e konkurseve, pikët për këto programe studimi do të dalin pas publikimit të rezultateve të konkurseve nga ana e IAL-ve.

QSHA u përcjell IAL-ve, brenda datës 23 gusht 2017, të gjitha të dhënat e lidhura me rezultatet vjetore të maturantëve/kandidatëve të cilat do tu shërbejnë IAL-ve për përllogaritjen e pikëve, rankimin e maturantëve/kandidatëve dhe shpalljen e fituesve.

Maturantët /kandidatët janë njohur me rezultatet vjetore pranë shkollave ku janë hedhur këto nota në Portalin Maturanti.

 

Kujdes: Kjo është mundësia fundit i konkurrentëve për saktësimin e të dhënave të tyre. Çdo konkurrent që ka plotësuar Formularin e Aplikimit në IAL është përgjegjës për të dhënat e tij, si edhe respektimin e afateve për përcjelljen e pasaktësive nëse ka të tilla.

 

Qendra e Shërbimeve Arsimore

 

Udhëzues për përdorimin e librit të transparencës

Formulari i korrigjimit të pasaktësive

Udhëzim për plotësimin e formularit të korrigjimit të pasaktësive

Libri i transparencës Berat

Libri i transparencës Bulqizë

Libri i transparencës Delvinë

Libri i transparencës Devoll

Libri i transparencë Dibër

Libri i transparencës Durrës

Libri i transparencës Elbasan

Libri i transparencës Fier

Libri i transparencës Gjirokastër

Libri i transparencës Gramsh

Libri i transparencës Has

Libri i transparencës Kamëz

Libri i transparencës Kavajë

Libri i transparencës Kolonjë

Libri i transparencës Korçë

Libri i transparencës Krujë

Libri i transparencës Kuçovë

Libri i transparencës Kukës

Libri i transparencës Kurbin

Libri i transparencës Lezhë

Libri i transparencës Librazhd

Libri i transparencës Lushnje

Libri i transparencës Malësi e Madhe

Libri i transparencës Mallakastër

Libri i transparencës Mat

Libri i transparencës Mirditë

Libri i transparencës Peqin

Libri i transparencës Përmet

Libri i transparencës Pogradec

Libri i transparencës Pukë

Libri i transparencës Sarandë

Libri i transparencës Shkodër

Libri i transparencës Skrapar

Libri i transparencës Tepelenë

Libri i transparencës Tiranë

Libri i transparencës Tiranë Qark

Libri i transparencës Tropojë

Libri i transparencës Vlorë

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 16:41

Hits: 42215

 

Ky Udhëzues do t’u shërbejë të gjithë kandidatëve të shpallur fitues në IAL-të Publike dhe Private, për procesin e regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë, në përputhje me Udhëzimin Nr. 15, datë 19.05.2017. Portali do të jetë i aksesueshëm nga data 29 Gusht 2017.

Video ilustruese

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit

Last Updated on Monday, 28 August 2017 09:42

Hits: 34288

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.