Njoftime

Këtu do të gjeni të gjitha njoftimet për Provimet e Shtetit.


Për Njoftime.

Për çdo informacion lidhur me Provimet e Shtetit ndiqni faqen tonë zyrtare e cila përditësohet gjithmonë.

  1. Njoftim për Provimin e Shtetit Mësuesi Mars Prill 2019!
  2. Adresa e re e QSHA është Bulevardi Zhan D'Ark Nr 23 (ish godina e ATSH)
  3. Faturat për arkëtim për Provimet e Shtetit