Për Njoftime.

Për çdo informacion lidhur me Provimet e Shtetit ndiqni faqen tonë zyrtare e cila përditësohet gjithmonë. Për më shumë njoftime klikoni këtu

 1. Lista e Kandidatëve Kimi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 2. Lista e Kandidatëve Biologji për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 3. Lista e Kandidatëve Art Pamor (Shkolle Artistike) për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 4. Lista e Kandidatëve Art Pamor për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 5. Lista e Kandidatëve Gjeografi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 6. Lista e Kandidatëve Histori për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 7. Lista e Kandidatëve Fizikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 8. Lista e Kandidatëve TIK për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 9. Lista e Kandidatëve Matematikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 10. Lista e Kandidatëve Gjuhë Greke për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 11. Lista e Kandidatëve Shkenca Sociale për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 12. Lista e Kandidatëve Muzikë (Shkollë Artistike) për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 13. Lista e Kandidatëve Muzikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 14. Lista e Kandidatëve Gjuhë Italiane për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 15. Lista e Kandidatëve Edukim Fizik për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 16. Lista e Kandidatëve Gjuhë Gjermane për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 17. Lista e Kandidatëve Gjuhë Frënge për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 18. Lista e Kandidatëve Gjuhë Angleze për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 19. Lista e Kandidatëve Arsimi Special për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 20. Njoftim per listen e kandidateve ne testimin e informatizuar
 21. Lista e Kandidatëve Arsim Parashkollor për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 22. Lista e Kandidatëve Arsim Fillor për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 23. Lista e Kandidatëve Gjuhë Shqipe dhe Letërsi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
 24. Kalendari i Datave të Testimit te Informatizuar per Mesuesit 2019
 25. Njoftim për kandidatët për testimin e informatizuar
 26. Njoftim në Provimin e Shtetit, Mësuesi
 27. Adresa e re e QSHA është Bulevardi Zhan D'Ark Nr 23 (ish godina e ATSH)
 28. Faturat për arkëtim për Provimet e Shtetit

Klikoni për të zgjedhur fondin e pyetjeve që dëshironi të shkarkoni