-Kandidatët e interesuar, pjesëmarrës në provimin e shtetit për t’u pajisur me vërtetim, duhet të përdorin shërbimin “Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit”, në e-Albania, duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13714/

Klikoni për të zgjedhur fondin e pyetjeve që dëshironi të shkarkoni