Për Njoftime.

Për çdo informacion lidhur me Provimet e Shtetit ndiqni faqen tonë zyrtare e cila përditësohet gjithmonë. Për më shumë njoftime klikoni këtu

Na kontaktoni.

Për çdo pyetje specifike na kontaktoni në email-in tonë provimeshteti@outlook.com

  1. Njoftim Tarifat e reja VKM nr 560
  2. Kalendari i datave të zhvillimit të testimit për fitimin e gradës policore "Komisar"
  3. Testimi për testimin për fitimin e gradës policore "Komisar" do të zhvillohet në adresën: Rruga Naim Frashëri Nr. 37

Klikoni për të zgjedhur fondin e pyetjeve që dëshironi të shkarkoni